[ Ana Sayfa | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim ]
Ege Journal of Medicine

Yayın Kurulu

Ege Tıp Dergisi

Editör
Ufuk ÇAĞIRICI

Yayın Kurulu
Ayşegül AKGÜN
Gül AKTAN
Okan BİLGE
Raika DURUSOY
Oğuz GÖZEN
Semra KARAMAN
Gülgün KAVUKÇU
Altuğ YAVAŞOĞLU

Biyoistatistik Uzmanları
Timur KÖSE
Mehmet N. ORMAN

Uluslararası Editör ve Danışma Kurulu


Ayşe Nur OKTAY ALFATLI, Radiodiagnostics, TR
Juzar ALI, Pulmonary Medicine, USA
J Patrick BARBET, Anatomy, Histology and Embryology, FR
Ali BAŞÇI, Internal Medicine, TR
Mustafa ÇIKIRIKÇIOĞLU, Cardiovascular Surgery, CH
Pınar COŞKUN, Neuroscience, USA
Volkan COŞKUN, Neuroscience, USA
Stephen KANTROW, Pulmonary Medicine, USA


Jose A. KARAM, Urology, USA
Metin ÖZDEMİRLİ, Pathology, US
Eduardo WERUAGA PRIETO, Neuroscience, ES
Ömer ŞENBAKLAVACI, Thoracic Surgery, UK
Hasan TEKGÜL, Pediatrics, TR
Tarık TIHAN, Pathology, US
Radu Ioan TUTUIAN, Internal Medicine, CH
Utku YAVUZ, Biophysics, DE

Yazışma Adresi
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Yayın Bürosu
Bornova 35100, İzmir, Türkiye

Telefon: +90 232 390 31 03
Faks: +90 232 342 21 42
E-posta: editor@egetipdergisi.com.tr
web adresi: http://www.egetipdergisi.com.tr

Ege Tıp Dergisi, yılda 4 sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayımlanır.

TÜBİTAK-ULAKBİM Türk Tıp Dizini, DergiPark, Index Copernicus ve Türkiye Atıf Dizini tarafından taranmaktadır.